Rekkje Stiutvikling – Bedriftsfotografering i Sogndal

1

Eg blei med Rekkje stiuvikling til skogs no i haust for å ta bileter av det dei jobbar med.

Driv du ei bedrift og treng nye bileter av dine ansatte for til dømes nettsider eller brosjyrar? Eg hjelper dykk gjerne! Dette kan væra alt ifrå portrettbileter til situasjonsbileter av folk i arbeid.

2

1065398

0 kommentarar
Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *